Українська Укр
Російська Рус
Графік роботы: ПН-ПТ 10-18
Головна > Оферта

Оферта

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
на замовлення, придбання, продаж та доставку товарів
Загальні положення
Цей договір між інтернет-магазином ScrapBook.com.ua, надалі «Продавець» та користувачем послугами інтернет-сайту, надалі - «Покупець», є договором доручення на замовлення, придбання та доставку товарів та визначає основні умови замовлення, придбання та доставки товарів через інтернет-сайт http://scrapbook.com.ua
Відповідно до статті 642 Цивільного Кодексу України повним та беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладання договору купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах, факт оформлення та підтвердження замовлення.
 
1. ВИЗНАЧЕННЯ
У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:
1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.
1.2. Замовлення - рішення Покупця замовити товар та його доставку, оформлене в інтернет-магазині та/або доручення на придбання та доставку товарів.
1.3 Товар - моделі, аксесуари, комплектуючі та супутні предмети;
1.4 Інтернет-магазин – згідно із Законом України «Про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом здійснення електронної угоди.
1.5 Продавець – компанія, що реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.
1.6 Покупець – фізична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
1.7 Замовлення - вибір окремих позицій із переліку товарів, зазначених Покупцем під час розміщення замовлення та проведення оплати.
 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця товар, а Покупець зобов'язується сплатити та прийняти товар на умовах цього Договору.
Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, зокрема:
- Добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
- Самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
- обробка та доставка замовлення Покупцю у власність на умовах цього Договору.
  2.2 Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови цієї Пропозиції (Оферти) шляхом оформлення Замовлення), Покупець підтверджує таке:
а) Покупець цілком і повністю ознайомлений та згоден з умовами цієї пропозиції (оферти)
б) він дає дозвіл на збирання, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче у Застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних; дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого строку після закінчення його дії. Крім цього, укладанням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

3. ЦІНА ТОВАРУ
3.1. На кожну позицію товару вказано на сайті Інтернет-магазину.
3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію товару.
3.3. У разі зміни ціни на замовлені товари, Продавець зобов'язується проінформувати Покупця про зміну ціни товару.
3.4. Покупець має право підтвердити або анулювати замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.
3.5. Зміна Продавцем ціни на сплачений покупцем товару не допускається.
3.6. Зобов'язання Покупця з оплати Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів.
3.7. Розрахунки між Продавцем та Покупцем за Товар здійснюються способами, вказаними на сайті Інтернет-магазину у розділі «Доставка та оплата»

  4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через сервіс сайту Інтернет-магазину www.scrapbook.com.ua
4.2. При реєстрації на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію:
4.2.1. прізвище, ім'я, по батькові Покупця або вказаної ним особи (одержувача)
4.2.2. адресу, за якою слід доставити замовлення (якщо доставка до адреси Покупця)
4.2.3. Адреса електронної пошти
4.2.4. контактний телефон.
4.3. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються у кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.
4.4. Якщо продавцеві потрібна додаткова інформація, він має право запросити її до Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при купівлі товарів в інтернет-маркеті.
4.5. Прийняття Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних до реєстраційної форми на сайті Інтернет-магазину
4.6. Покупець відповідає за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.
4.7. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем та Покупцем вважається укладеним з моменту електронного оформлення замовлення на сервісі сайту інтернет-магазину або видачі Продавцем Покупцю касового чи товарного чека чи іншого документа, що підтверджує оплату товару.


5. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ
5.1 Післяплатою - оплата здійснюється за фактом отримання товару у відділенні транспортних компанії за готівковий розрахунок у гривнях.
5.2 Оплата на банківські реквізити
5.3. При ненадходженні коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.
 
6. УМОВИ ДОСТАВКИ ЗАМОВЛЕННЯ
6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складу транспортних компаній, де здійснюється видача замовлень.
6.2 Право власності та ризик випадкової загибелі або пошкодження товару переходить до Покупця або його Представника з моменту отримання товару шляхом та підписання Сторонами товарного чека та/або замовлення (і/або доручення на придбання та доставку товару) на доставку
6.3 Доставка товару здійснюється власними силами співробітниками магазину згідно з умовами доставки, або із залученням третіх осіб (перевізника)
6.4 При отриманні товару Покупець повинен у присутності представника кур'єра перевірити відповідність Товару якісним та кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).
6.5 Покупець або Представник Покупця під час приймання товару підтверджує своїм підписом у товарному чеку та/або замовлення на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнього вигляду та комплектності товару.
 
7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
7.1. Продавець має право:
- в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.
7.2. Покупець зобов'язаний:
- своєчасно сплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.
7.3. Покупець має право:
- Оформити замовлення в Інтернет-магазині;
- оформити електронний договір;
- вимагати від продавця виконання умов цього Договору.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору у порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.
8.2. Продавець не несе відповідальності за:
- Змінений виробником зовнішній вигляд Товару;
- за незначну невідповідність кольорової гами товару може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну колірну передачу моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;
- за зміст та достовірність інформації, наданої Покупцем під час оформлення замовлення;
- за затримку та перебої у наданні послуг (обробки замовлення та доставки товару), що відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
- за протиправні незаконні дії, вчинені Покупцем за допомогою цього доступу до мережі Інтернет;
- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіну та паролю третім особам;
8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під її логіном знаходилася інша особа) особам або їхньому майну, юридичним особам, державі або моральним принципам моральності.
8.4. У разі настання обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, що виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачати та запобігти розумним способам.
8.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей лише шляхом переговорів.

9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови його публікації на сайті https://scrapbook.com.ua
9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.
9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, яка вказана при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформлення замовлення та подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збирання, обробку, зберігання, використання